Új igazgató Levéltárunkban

Győr Megyei Jogú Város közgyűlése a mai ülésén 2022. január 1. hatállyal Győr Városi Levéltár igazgatójának Dr. BAGI ZOLTÁN PÉTERT nevezte ki.Kinevezése előtt Győr Megyei Jogú Város Levéltárának főlevéltárosa volt.Bagi Zoltán Péter (1974) történész, tanulmányait a Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte, majd tudományos fokozatát (PhD) az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerezte.Korábban oktatott a Szegedi Tudományegyetem Közép- és Kora Újkori Magyar Történelem Tanszékén, illetve számos szakdolgozat készült témavezetésével.Főbb kutatási területei: a 15 éves és a visszafoglaló háború, valamint a Rákóczi-szabadságharc had-, társadalom-, gazdaság-, intézmény-, karriertörténetének, illetve a híráramlás, az időjárási hatások és a nemek történetének kutatása. A hogyanok helyett a miértek érdeklik.Ahogy ő mondja:„Minden történésznek feladata megérteni a nemzeti emlékezetet, feltárni a kor gondolkodását és ezen az alapon újjáépíteni a történelmi múltat. Amit a forrásokból morzsánkként összerakhat, építménnyé áll össze, és hitelessége az építőmesteren áll vagy bukik. Felül kell emelkedni politikai kurzusok közgondolkodásán, mentesülni kell a prekoncepcióktól és merni kell folyamatosan gondolkodva újra és újra elvitatkozgatni ugyanazon a történelmi tényen, amely olyan, mint a nemes opál, az erről közelítőnek kéket mutat, a másfelől állónak vöröset. Az írott források és azok értelmezései mind-mind szubjektív történelemszemléletet mutatnak, és hatalmas feladat az írott szó olyan értelmezése, amely a legközelebb képes hozni – minimális szubjektivitással – azt, ami volt, és úgy, ahogy volt.”